Autismeforeningen i Norge (AiN) ble stiftet i 1965 og er en interesseorganisasjon for og med mennesker med diagnose i autismespekteret og deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Foreningen har lag i alle fylker og holder kurs, sprer informasjon og arrangerer sosiale møteplasser, samtalegrupper og tilbyr samtaler med likepersoner.


Hjem » Innlegg » Foreninger » Autismeforeningen i Norge