«Arbeidssøkere med Asperger syndrom – veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV» er som navnet tilsier et veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende. Heftet har som mål å «øke kunnskapen om utfordringer mennesker med Asperger syndrom kan ha i arbeidslivet», «beskrive gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning», «gi tips om tilrettelegging og hjelpemidler» og «beskrive viktige samarbeidspartnere og deres betydning i prosessen fram mot arbeidsdeltakelse». Heftet er sist revidert i juni 2020 (3. utgave). Les mer…

Klikk på bildet for å åpne heftet.

Hjem » Innlegg » Materiell » Arbeidssøkere med Asperger syndrom – veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV