Autismeplakaten er en grafisk profil med tegninger som skal kunne fungere uavhengig av språk og kulturell bakgrunn. Samlet består dette av en plakat, et veiledningshefte og samtalekort. Materiellet er gratis og utformet på flere relevante språk. Alt materiellet kan lastes ned fra denne siden: https://www.autismeplakaten.no/.

Materiellet er utformet av en prosjektgruppe ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) 

Den primære målgruppen er fagpersoner med ansvar for utredning og diagnostisering av barn med ASF, og Autismeplakaten sendes kostnadsfritt til helsepersonell i Helse Sør-Øst med ansvar for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser.

Autismeplakaten
Klikk på bildet for å åpne pdf.

Hjem » Innlegg » Materiell » Autismeplakaten