Glenne regionale senter for autisme har de siste årene etablert og videreutviklet kurstilbud til foresatte til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser (ASF). Tilbudene har som formål å målrette og å styrke foreldreferdigheter i oppdragelsen av barn eller en ungdom med ASF.

Tilbudet bygger på grundige analyser av samhandling, kunnskap om hvilke utfordringer som er vanlige ved ASF og inspirasjon fra andre godt utprøvde og effektive foreldreprogram (jfr. for eksempel ”De Utrolige Årene” og ”PMTO”).

Les mer om foreldreprogrammet til Glenne.


Hjem » Innlegg » Kurs og foredrag » Foreldreprogrammet