Foreninger

foreninger og organisasjoner

Aktuelle foreninger, organisasjoner og interessegrupper i Norge.

Sentre

sentre

Nasjonale og regionale helseforetak, kompetansesentre o.l. i Norge.

Samlinger

samlinger

Nettsider og SoMe med informasjon, ressurser og materiell om autisme.

Litteratur

litteratur

Bøker om autisme, både skjønnlitteratur og faglitteratur.

Film

film

Filmer om autisme, både fakta, drama og komedier, samt filmer med autistiske skuespillere og/eller om autistiske karakterer.

Materiell

Oversikt over og linker til fysisk materiell, veiledere, postere og informasjonsfoldere om autisme og nevrodiversitet på norsk, som kan bestilles eller skrives ut.

Sosialt

møteplasser

Oversikt over møteplasser, både online og fysisk.

Kurs

kurs

Kurs og foredrag om autisme, som enten ligger ute på nett eller kan bookes.

Helse

helse

Informasjon om vanlige komorbide tilstander, helseutfordringer og følgetilstander ved autisme.

Forskning

Informasjon som linker til eller omtaler forskning og forskningsresultater.

Hjelp

Tips til og informasjon om aktuelle hjelpemidler ved autisme, samt rettigheter og aktuelle stønader og hjelpetiltak man kan søke om.

Forbilder

Kjente autistiske personer og/eller autister som kjemper for å spre informasjon om autisme og styrke autisters rettigheter (autistic advocates).


Hjem » KATEGORIER