Nevromangfold Norge (NevNo) ble stiftet 31. Mars 2021. De skriver:

NevNo er en landsdekkende frivillig organisasjon bestående av nevrodivergente og støttespillerne våre som jobber med å spre kunnskap om nevromangfold og kjemper for nevrodivergentes rett til å være seg selv. NevNo skal jobbe for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og annen samfunnsdeltakelse, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstander, samt motarbeide anvendt adferdsanalyse.

Nevromangfold norge

Hjem » Innlegg » Foreninger » Nevromangfold Norge