NevSom (tidligere Autismeenheten) er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har blant annet kompetansesenteransvar for autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom.

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og fagkonferanser.

NevSom

Fagpersoner innen helsevesenet, skoleverket, NAV, barnevernet, kriminalomsorgen, kommunene, personer med diagnosene og deres pårørende kan henvende seg til NevSom i følge deres nettsider.

NevSom arrangerer også kurs og konferanser for pasienter, familier og helsefaglig personell.

De har også en side med informasjonsmateriell.

Her kan du melde deg på NevSoms nyhetsbrev.


Hjem » Innlegg » Kompetansesentre » NevSom