Det er stor mangel på god og oppdatert informasjon om autisme i Norge, spesielt på norsk. Autismeinfo.no ønsker å være en informasjons- og lenkebank til de informasjonskanalene som allerede eksisterer, og tilby en portal til oppdatert informasjon om og ny forskning på autisme og nevrodiversitet. Her finner du lenker både til autisme-informasjonsportaler på nett, samt aktuelle foreninger og kunnskapssentre i Norge.

Autismeinfo holder også kurs og foredrag og autisme. Ta kontakt for mer info!

Autismeinfo ønsker også etter hvert å samle og produsere lettfattelig informasjon om nevrodiversitet på norsk. Noen av artiklene autismeinfo har bidratt til, vil publiseres her.

Denne nettsiden er kun en informasjons- og ressursportal. Siden er ikke en offentlig helseinstans, driver ikke med diagnostisering eller medisinsk rådgivning.

Ta kontakt for å gi tips til lenker/forskningsartikler som burde finnes på denne siden, eller for å høre mer om tilgjengelige kurs og foredrag.


Hjem » Om Autismeinfo