Diagnostisk utredning av autismespekterforstyrrelser gjøres i dag som oftest av spesialisthelsetjenesten, enten i habiliteringstjenesten eller i psykisk helsevern. Diagnosen stilles på bakgrunn av en helhetlig vurdering av personens atferd i ulike situasjoner og kunnskap om personenes utviklingshistorie. Det finnes ingen enkelt test eller prøve som kan avgjøre diagnosen. Den regionale retningslinjen skal være til hjelp for fagpersoner som utreder og diagnostiserer barn, unge og voksne hvor det foreligger spørsmål om autisme. Retningslinjen er sist revidert våren 2019.

Klikk på bildet for å åpne heftet.

Hjem » Innlegg » Materiell » Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser