Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) yter kompetansetjenester til det tverrfaglige hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

RKT utarbeider og sender ut et nyhetsbrev tre til fire ganger i året, som du kan melde deg på her

«Regional kompetansetjeneste (RKT) i Helse Sør-Øst arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagt tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet

RKT

Hjem » Innlegg » Kompetansesentre » Regional kompetansetjeneste for autisme…