Mine kurs/foredrag:

 • «Hva er autisme»
 • «Autisme på arbeidsplassen»
 • «Kommunikasjon og sosialt samspill»
 • «Leteaksjoner»
 • «Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)»
 • «Å være forelder til et barn med autisme»
 • “Hvordan tilrettelegge for et bedre liv”
 • «Å vokse opp udiagnostisert»

Tidligere kunder:

 • AssisterMeg
 • Røde kors
 • Autismeforeningen
 • BUP
 • A-hus
 • Bouvet
 • Habiliteringen