ORDLISTE


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
AAActually Autistic

#actuallyautistic
«Faktisk autist»Brukes mye på SoMe, både som # og som (AA) før en kommentar for å påpeke at personen som skriver er autist selv
AbleismeAbleism er et engelsk uttrykk, men brukes også på norsk som ableisme. Norske synonymer er funkofobi og funksjonssjåvinisme.Ableisme er diskriminering, negative forventninger til og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelse, og omfatter et menneskesyn med en gitt standardisering for hva som skal regnes som normalt/velfungerende.

Les mer om ableisme på snl.no (norsk).
Les mer om samfunn, autisme og universell utforming (norsk).

Les «Avoiding Ableist Language: Suggestions for Autism Researchers» (engelsk).
ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder.
Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk.
ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.Les mer om ADHD på sidene til ADHD Norge.
AiNAutismeforeningen i NorgeForkortelseSe Autismeforeningen i Norge
ASD/ASFAutismspectrumdisorder / AutismesperkterforstyrrelseBruk heller autisme (evnt. autismespekter)
ASKAlternativ og supplerende kommunikasjonDe fleste autister har stor hjelp av ASK. Noen er nonverbale (munnsnakker ikke) og trenger alternativ kommunikasjon. Men selv autister med aktivt talespråk kan ha nytte av supplerende kommunikasjonsformer, både for å forstå, utrykke seg og/eller som visualisering av beskjeder og handlingsrekker (oppskrifter/rutiner).Les mer om kommunikasjonsstøtte for autister (engelsk).

Les mer om ASK på Statped (norsk).

Les mer på udir.no (norsk).
AllistiskIkke-autistisk
Fra engelsk allistic.
Begrep brukt om personer som ikke er autister. Se også nevrotypisk.
Autistiske selvadvokater / Autistic Self AdvocacyNår autistiske personer snakker for seg selv og kjemper for egne rettigheter.

Autisme-selvadvokatorganisasjoner skiller seg fra andre autisme-organisasjoner ved at de drives av mennesker som selv har en autismediagnose.

Eksempler på autist-drevne organisasjoner er Reframing Autism (AU), The Autistic Self Advocacy Network (USA) og Nevromangfold Norge (NO).

Eksempler på gode, offentlige individuelle selvadvokater er Pernille Hebsgaard (DK), Barb Cook (AU) Neurodivergent Rebel (USA), Anne Skov Jensen (DK) og norske Charlotte Bergslien (The Spectrum Girl) og Soda (Autismenyheter.no).
Les mer på nettsiden til The Autistic Self Advocacy Network (engelsk).

Les mer på Learn From Autistic People (engelsk).

B

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
BPABrukerstyrt personlig assistent
BUPBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk«Spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år som tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander.» Kan utrede og diagnostisere autisme hos barn. Ikke alle avdelinger har like god kunnskap om autisme, dessverre.

D

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
DPSDistriktspsykiatrisk senter«(DPS) har hovedansvar for det generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten for voksne.»Man kan bli henvist fra fastlegen til en DPS for utredning av autisme. Ikke alle avdelinger har like god kunnskap om autisme, dessverre.

F

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
FunksjonsmerkelapperDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerende.Bruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent over tid, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.
Les om forskning som støtter dette!

Les mer på autismenyheter.no.

H

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
HøytfungerendeDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerende Bruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent og statisk, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.

Les mer på autismenyheter.no.

I

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
IFLIFL = Identity First Language

Eks: Autist, autistisk person
De fleste autister foretrekker selv denne betegnelsen (autist) fremfor «har autisme«. Autismen er en så stor del av vår identitet og påvirker hele oss. Autisme er derfor ikke noe vi har (eller kan /miste), men vår naturlige nevrobiologi. Se også PFL.Les mer om IFL på Think Inclusive (engelsk).

Les mer (forskning).
InfinitysignMange autister foretrekker å symbolisere autisme med et uendelighetstegn, i gull eller regnbuefarget. Infinitysymbolet/uendelighetstegnet ble først tatt i bruk av Judy Singer (AA), som skapte begrepet nevrodiversitet. Symbolet er ofte regnbuefarget, for å symbolisere nevrologisk mangfold/variasjon.
(Se også Uendelighetsmerket og Puslespillbrikken).
Les mer (engelsk).
IOPIndividuell opplæringsplanPlan for tilrettelagt opplæring som skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. IOP utarbeides av skolen på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT/PPS og vedtaket om spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-1 pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.
IPIndividuell plan Hvis du/barnet ditt har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett på en IP. Den skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og hjelpeapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne.Les mer her.

L

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
LavtfungerendeDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerende Bruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent og statisk, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.

Les mer på autismenyheter.no.

N

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
NDNevrodivergent
(eller nevrodivers)
Person med en form for nevrologisk variasjon. Begrepet omfatter både autisme, ADHD, Tourettes syndrom m.m.Les mer om å være nevrodivergent (engelsk).
Les hva Judy Singer skriver om å være nevrodivergent.
NevrodiversitetBegrep tatt i bruk av Judy Singer. Uttrykker det synet at det ikke finnes én «riktig» hjerne-type, mens de andre er «forstyrrede», men derimot et nevrobiologisk mangfold av ulike nevrotyper.Det finnes et naturlig – og diverst – mangfold av hjerner (inkl. ADHD, Tourettes syndrom, autisme etc). Se nevromangfold.Les mer på Judy Singers nettside.
Les mer på neurodiversityhub (engelsk).
Les mer om nevrodiversitet (norsk).
NevromangfoldKort for nevrologisk mangfoldRefererer til mangfoldet av menneskelige hjerner (både autistiske og allistiske) og ideen om at dette er en naturlig og verdifull form for mangfold.Les definisjoner og bakgrunnsstoff på Judy Singers nettside.
NTNevrotypiskPersoner som ikke er nevrodivergent, men har en såkalt typisk nevrobiologi. Se også allistisk.
NevNoNevromangfold Norge Landsdekkende frivillig organisasjon stiftet 31. Mars 2021.Les mer nevromangfold.org.
«Nothing about us without us««Ingenting om oss uten oss«Autister har stort sett blitt snakket om, og ikke-autister har definert autisters behov. Men viktige beslutninger skal tas av dem de berører mestPolitikk utformet langt fra de den handler om, og uten involvering, blir sjelden bra – og er i strid med menneskerettighetene.
Les mer (no).
Les mer (eng).

P

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
PFLPFL = Person First Language

Eks: Person med autisme
Mange mener det er bedre å si «person med autisme» (PFL), enn «autist» (IFL). Det ansees som mer høflig, og skal antyde at man ikke er definert ved «sin autisme». Undersøkelser viser at de fleste som mener dette om autister, er helsefagarbeidere, foreldre og ikke-autister – ikke vi selv.
Se også IFL.
Les mer på autismenyheter (norsk).

Les mer på Think Inclusive (engelsk).
PPS / PPTPedagogisk-psykologisk senter (PPS) eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) – ofte kalt PP-tjenesten.
«PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud.«Elever over 15 år, foreldre, barnehager og skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning.
PuslespillbrikkenFigur som er blitt brukt for å symbolisere autisme.Noen autister liker brikken som symbol for autisme, men de fleste liker den ikke og foretrekker andre symboler.
(Se Uendelighetsmerket).
Les mer (norsk).

R

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
RKTRegional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst «….arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagt tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.«Les mer.

S

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
Sakkyndig vurdering/rapportEt dokument fra PPS/PPT som viser om et barn som har vært utredet/kartlagt av dem har behov for spesialundervisning.Les mer her.
Singer, JudyAutistisk sosiolog, forfatter og nevrodiversitets-pioneer.Tok i bruk og etablerte uttrykket nevrodiversitet.
Forfatter av boka «NeuroDiversity: The Birth of an Idea» (2016).
Judy Singers nettside: https://neurodiversity2.blogspot.com/
Les mer (engelsk).
SoMeSosiale medierForkortelse
SpekteretKort for autismespekteret

T

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
Twice exceptional (2E)Brukes om personer som har høyt læringspotensial.2E- personer har ofte en såkalt «ujevn evneprofil», slik at de på (evne)tester ofte vil skåre veldig høyt (over gj.snittet) på noen områder, og lavt (under gj.snittet) på andre områder. Les mer her.

U

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
UendelighetsmerketMange autister foretrekker å symbolisere autisme med et uendelighetstegn (gull eller regnbuefarget).Infinitysymbolet/uendelighetstegnet ble først tatt i bruk av Judy Singer (AA), som skapte begrepet nevrodiversitet. Symbolet er ofte regnbuefarget, for å symbolisere nevrologisk mangfold/variasjon.
(Se også Puslespillbrikken).
Hjem » ORDLISTE