A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
AAActually Autistic

#actuallyautistic
«Faktisk autist»Brukes mye på SoMe, både som # og som (AA) før en kommentar for å påpeke at personen som skriver er autist
ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder.
Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk.
ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.Les mer om ADHD på sidene til ADHD Norge.
AiNAutismeforeningen i NorgeForkortelseSe Autismeforeningen i Norge
ASD/ASFAutismspectrumdisorder / AutismesperkterforstyrrelseBruk heller autisme (evnt. autismespekter)
ASKAlternativ og supplerende kommunikasjon
AllistiskIkke-autistisk Begrep brukt om personer som ikke er autister. Fra engelsk allistic.Se også nevrotypisk.

B

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
BPABrukerstyrt personlig assistent
BUPBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk«Spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år som tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander.» Kan utrede og diagnostisere autisme hos barn. Ikke alle avdelinger har like god kunnskap om autisme, dessverre.

D

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
DPSDistriktspsykiatrisk senter«(DPS) har hovedansvar for det generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten for voksne.»Man kan bli henvist fra fastlegen til en DPS for utredning av autisme. Ikke alle avdelinger har like god kunnskap om autisme, dessverre.

F

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
FunksjonsmerkelapperDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerendeBruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent over tid, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.

Les mer på autismenyheter.no!

H

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
HøytfungerendeDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerende Bruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent og statisk, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.

Les mer på autismenyheter.no!

I

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
IOPIndividuell opplæringsplanPlan for tilrettelagt opplæring som skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. IOP utarbeides av skolen på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT/PPS og vedtaket om spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-1 pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.
IPIndividuell plan Hvis du/barnet ditt har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett på en IP. Den skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og hjelpeapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne.Les mer her.

L

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
LavtfungerendeDet er en tendens til å dele autistiske mennesker inn i to kategorier: høytfungerende og lavtfungerende Bruk av funksjonsmerkelapper gir inntrykk av å si noe om en persons funksjonsnivå og støttebehov, og at dette er konsekvent og statisk, uavhengig av dagsform og tilrettelegging, og tar ikke hensyn til nivået av maskering og belastning.Autister selv ønsker ikke bruk av slike funksjonsmerkelapper, da de er misvisende og kan skape feile forventninger.

Les mer på autismenyheter.no!

N

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
NDNevrodivergent
(eller nevrodivers)
Person med en form for nevrologisk variasjon. Begrepet omfatter både autisme, ADHD, Tourettes syndrom m.m.
NevrodiversitetInkluderer ADHD, Tourettes syndrom og autismespektretLes mer (engelsk).
NevromangfoldKort for nevrologisk mangfoldRefererer til mangfoldet av menneskelige hjerner (både autistiske og allistiske) og ideen om at dette er en naturlig og verdifull form for mangfold.Les mer.
NTNevrotypiskPersoner som ikke er nevrodivergent, men har en såkalt typisk nevrobiologi. Se også allistisk.
NevNoNevromangfold Norge Landsdekkende frivillig organisasjon stiftet 31. Mars 2021.Les mer.
«Nothing about us without us««Ingenting om oss uten oss«Autister har stort sett blitt snakket om, og ikke-autister har definert autisters behov. Men viktige beslutninger skal tas av dem de berører mestPolitikk utformet langt fra de den handler om, og uten involvering, blir sjelden bra – og er i strid med menneskerettighetene.
Les mer (no).
Les mer (eng).

P

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
PPS / PPTPedagogisk-psykologisk senter (PPS) eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) – ofte kalt PP-tjenesten.
«PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud.«Elever over 15 år, foreldre, barnehager og skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning.

R

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
RKTRegional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst «….arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagt tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.«Les mer.

S

Begrep/forkortelseBetydningForklaringKommentar
Sakkyndig vurdering/rapportEt dokument fra PPS/PPT som viser om et barn som har vært utredet/kartlagt av dem har behov for spesialundervisning.Les mer her.
SoMeSosiale medierForkortelse
SpekteretKort for autismespekteret
Hjem » ORDLISTE