Om Autismeinfo

Kurs og Foredrag


Velkommen til Autismeinfo.no. Jeg holder kurs og foredrag om autisme.

Jeg har grunnfag i historie fra UiB, mastergrad i Bioteknologi fra NMBU og Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU). Jeg har jobbet flere år som lærer og i barnehage, bl.a. med barn med autisme, ADHD og andre spesialpedagogiske behov.

Jeg er i dag selvstendig næringsdrivende og jobber som erfaringskonsulent. Jeg skriver artikler og holder ulike kurs og foredrag omkring autisme, bl.a. om å få et autistisk barn, tiden før og etter diagnose, om skolevegring og tilrettelegging både hjemme og i skolehverdagen. Jeg har to barn med ulike diagnoser og ble selv diagnostisert med ADHD og autisme i voksen alder. Jeg kan derfor også holde foredrag om opplevelsen av å vokse opp udiagnostisert, om å få diagnosen i voksen alder, samt om jenter med autisme og forskjellen mellom jenter og gutter på autismespekteret.

Tidligere kurs og foredrag inkluderer: «Hva er autisme», «Autisme på arbeidsplassen», «Kommunikasjon og sosialt samspill, «Leteaksjoner» (for Røde kors), «Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)», «Å være forelder til et barn med autisme», «Hvordan tilrettelegge for et bedre liv» og «Å vokse opp udiagnostisert».

Mer info kommer…